CAB ODS 5

5GJH Genero BErdintasuna

ODS 5 subobjetivos eu Duplicate 1

 

Genero-joera gure gizarte-ehuna ahultzen ari da. Emakumeei eskubide-berdintasuna ukatzean, biztanleen erdiei bizitza ahalik eta gehien bizitzeko aukera ukatzen diegu. Emakumearen berdintasun politiko, ekonomiko eta sozialak herritar guztiei egingo die mesede. Aurreiritziak desagerrarazi eta eskubide-berdintasunaren eta guztion errespetuaren alde lan egin dezakegu.

 

 

Helburua

 

ODS 5.5 Igualdad de genero

Balio-aldaketa sustatzea, emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko

ODS 5.C Igualdad de genero

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea lan-eremuan, soldata-diskriminazioari aurre eginez eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea sustatuz
 

ODS 5.4 Igualdad de genero

Gurasotasun positiboa eta erantzunkidetasuna sustatzea

ODS 5.2 Igualdad de genero

Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea eta genero-indarkeriaren biktimentzako arreta judiziala hobetzea. NBEren Biztanleria Funtserako laguntza, Indarkeriaren eraginpean dauden Emakume eta Neskatoentzako Funtsezko Zerbitzuei buruzko Programa Bateratuan parte hartzeko (UNFPS-NBE Emakumeak)
 

ODS 5 Indicadores EU

Adierazpenak

 

Genero Berdintasunaren Indizea

Araba - Euskadi konparazioa (2018)

Batez besteko egun batean etxean eta familian emandako denbora

Araba - Euskadi konparazioa  (2018)

 

 

Emakume enpresaburuen proportzio

Araba - Euskadi konparazioa (2020)

 

 

Langabezia-tasa

Araba - Euskadi konparazioa (2016-2020)


Jarraipena

 

 

HASI GABE
3,8%
GAUZATZEN
80,8%
BUKATUTA
15,4%