CAB ODS 15 eusa

ODS 15 Lehorreko ekosistematarako bizitza

ODS 15 subobjetivos eu Duplicate 1

 

Lurrean loratzen ari den bizitza da gure bizitzaren oinarria planeta honetan. Planetako ekosistemaren parte gara, eta kalte larriak eragin dizkiogu baso-soiltzearen, habitat naturalen galeraren eta lurraren degradazioaren bidez. Gure ekosistemen erabilera iraunkorra sustatzea eta biodibertsitatea zaintzea da gure biziraupenaren gakoa.

 

 

Helburua

 

ODS 15.1 Vida de ecosistemas terrestres

Lurreko ekosistemen erabilera iraunkorra sustatzea, lurzoruaren erabilerak arautuz
 

ODS 15.2 Vida de ecosistemas terrestres

Ingurumen-hezkuntzako politikak indartzea, herritarrek ingurumena babesteko eta kontserbatzeko duten erantzukidetasunean aurrera eginez
 

ODS 15.5 Vida de ecosistemas terrestres

Biodibertsitatea babestea

ODS 15.4 Vida de ecosistemas terrestres

Natura 2000 Sareko gune babestuen Europako sarea osatzen duten espazioak antolatzeko planak garatzea

ODS 15.6 Vida de ecosistemas terrestres

Nekazaritza ekologikoa sustatzea

ODS 15.B Vida de ecosistemas terrestres

Berrikuntza eta ikerketa sustatzea nekazaritza-azpisektorean
 

ODS 15 indicadores EU

Adierazpena

 

Babes bereziko udal azalera(% azalera osoa)

Araba - Euskadi konparazioa (2017-2021)

 

Euskal AEko zoru-azaleraren banaketa

Araba - Euskadi konparazioa (2016)

 


Jarraipena

 

 

HASI GABE
12,5%
GAUZATZEN
82,5%
BUKATUTA
5%