CAB ODS 12

ODS 12 ekoipen eta kontsumo arduratsuak

ODS 12 subobjetvos eu Duplicate 1

 

Gure planetak baliabide natural ugari eman dizkigu. Baina ez ditugu modu arduratsuan erabili, eta gaur egun gure planetak eman dezakeena baino askoz gehiago kontsumitzen dugu. Modu jasangarrian erabiltzen eta ekoizten ikasi behar dugu, planetari egin diogun kaltea lehengoratuko duena.

 

 

Helburua

 

ODS 12.5 Produccion y consumo responsable

Ekonomia zirkularra bultzatzea

ODS 12.7 Produccion y consumo responsable

Ingurumenaren aldetik eredugarria den administrazio publikoa eratzen aurrera egitea
 

ODS 12.8 Produccion y consumo responsable

Informazioa eta prestakuntza arin eta eraginkorra eskaintzea, kontsumitzaileak konprometituagoak eta arduratsuagoak izan daitezen
 

ODS 12.B Produccion y consumo responsable

Bikaintasuna eta iraunkortasuna sustatzea euskal turismo-jardueran
 

ODS 12 indicadores eus

Adierazleak

 

Erraustutako hiri-hondakinen proportzioa, sortutako eta tratatutako hiri-hondakin guztiekiko

Araba - Euskadi konparazioa (2014-2018)

 

Sortutako hondakin arriskutsuak per capita

Araba - Euskadi konparazioa (2016-2020)

 


Jarrapena

 

 

HASI GABE
8,9%
GAUZATZEN
80%
BUKATUTA
11,1%