CAB ODS 10 eu

ODS 10 desbertintsasuna murriztea

ODS 10 subobjetivos EU Duplicate 1

 

Munduko aberastasunaren zati handi bat oso pertsona talde txiki baten esku dago. Horrek askotan finantza- eta gizarte-diskriminaziora eramaten du. Nazioek aurrera egin dezaten, berdintasunak eta oparotasunak eskuragarri egon behar dute guztientzat, generoa, arraza, erlijio-sinesmenak edo egoera ekonomikoa edozein dela ere. Gizabanako bakoitza buruaskia denean, mundu osoak aurrera egiten du.

 

 

Helburua

 

ods 10.3 Reducción de las desigualdades

Zahartze aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna sustatzea
 

ods 10.2 Reducción de las desigualdades

Pertsonak zaintzeko zerbitzu publikoa optimizatzea, osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko harreman estua sendotuz
 

ods 10.1 Reducción de las desigualdades

Hirugarren Sektore Soziala babestea
 

ods 10.7 Reducción de las desigualdades

Boluntarioen lana bultzatzea
 

ods 10.A Reducción de las desigualdades

Immigrazioaren aldeko eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako itun soziala bultzatzea
 

ods 10.4 Reducción de las desigualdades

Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean (immigrazioa, errefuxiatuak, erlijio-aniztasuna)

ods 10.5 Reducción de las desigualdades

Giza eskubideen eta aniztasunaren errespetuan oinarritutako bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzea

ODS 10 Indicadores EUS

Adierazpenak

 

Familia-etxeetako gastuen per capita hazkunde-tasa, biztanleriaren % 40 pobreena

Araba - Euskadi konparazioa (2016-2020)

 

Desgaitasuna duten pertsonen enplegu-tasa

(2019)

 


Jarraipena

 

 

HASI GABE
0%
GAUZATZEN
89,5%
BUKATUTA
10,5%